Opłaty w 2021 roku

Zgodnie z decyzją Krajowego Zarządu PZD w Warszawie do czasu odbycia walnych zebrań Zarządy ROD mają pobierać od działkowców zaliczki na poczet przyszłych opłat w wysokości opłaty ustalonej w 2020 roku. Informujemy, że opłata ogrodowa za 2020 rok wynosiła 334 zł od działki 400 m2 plus 120 zł wywóz odpadów od działki 400 m2 Powyższa zasada dotyczy opłaty

WAŻNE

OPŁATY OGRODOWE W 2021 ROKU Na terenie naszego ogrodu jest grupa osób, które systematycznie swoim postępowaniem doprowadzają do znacznych podwyżek opłaty ogrodowej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za energię elektryczną. Jak Państwu wiadomo w powyższych sprawach Zarząd miał przyjemność spotykać się z przedstawicielami radia, prasy czy telewizji. Skargi, a raczej kalumnie, pomówienia, obelgi

Walne zebrania

Komunikat Zarządu ROD Janiska Opublikowano 8 czerwca 2021, autor: admin Ustalenie Terminu  Walnego Zebrania w 2021 roku Władze centralne Państwa, wprowadzają systematycznie luzowanie obostrzeń związanych z COVID-19. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Premiera o interpretację przepisów około covidowych, w celu ustalenia sposobu postępowania przez ROD-y dotyczącego odbycia walnych zebrań. Luzowanie obostrzeń nie jest jednoznaczne z

Awaria prądu i brak wody

Niekanin, dnia 2021-06-09   UWAGA!!!   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, iż jedna z faz kabla zasilającego część działek uległa uszkodzeniu. Niestety zlokalizowane i naprawione uszkodzenie okazało się być niejedynym. Kabel jest uszkodzony w innym miejscu, które w dniu dzisiejszym (09.06.2021 r.) będzie lokalizowane przez elektryka ogrodowego. W przypadku braku możliwości odszukania uszkodzenia konieczne

Otwarcie bram wjazdowych

Zgodnie z uchwałą zarządu Nr 13/2021 z dnia 30 stycznia  2021 roku w najbliższy piątek 2 kwietnia 2021 roku zostaną otwarte bramy wjazdowe na teren ogrodu od godziny 7:00 do 19:00. Zarząd przypomina, że w dniach otwarcia bram można wjeżdżać samochodami, których całkowita masa wraz z ładunkiem nie przekracza 5 ton, w pozostałych przypadkach wymagana

Uczynni działkowcy

Znowu ujawnił się “uczciwy i solidny działkowiec” , który pozbył się mebli podrzucając je na terenie naszego ogrodu w rejonie działki 82. Ręce opadają ale musimy znaleźć wspólnie rozwiązanie, ponieważ każdy uczciwy, solidny, postępujący zgodnie z regulaminem działkowiec nie może ponosić konsekwencji takiego zachowania. Zarząd prosi wszystkich działkowców o reakcję, zwracanie uwagi takim osobom oraz

WAŻNE

Zgodnie z restrykcjami w postaci nakazów i decyzji wydanych przez władze centralne Krajowy Zarząd PZD uchwalił uchwałę Nr 295/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania struktur PZD. Z powyższego jednoznacznie wynika że: Obsługa działkowców w sposób bezpośredni może odbywać się jedynie: po uprzednim umówieniu terminu wizyty, w wydzielonym w tym celu

Kontenery

Informacja Zarządu dotycząca realizacji postanowień walnego zebrania z 2020 roku, dotycząca rozlokowania kontenerów na odpady komunalne odpady Na ostatnim walnym zebraniu szczegółowo omawiano problem zanieczyszczania ogrodu oraz podrzucania odpadów nie wytworzonych przez naszych działkowców. Przedstawiono dowody świadczące, że ludzie z zewnątrz przywożą odpady i wyrzucają wokół kontenera. Nagrania z kamer zostały dostarczone na Policję, która

ŚMIECI

Rada Gminy Kołobrzeg uchwaliła, a następnie opublikowała przepisy (uchwałę oraz regulamin) w sprawie zasad gospodarki odpadami na terenie gminy, które od 1 stycznia 2021 roku wykluczają z systemu gminnego tereny niezamieszkałe. W takim stanie rzeczy, ROD znajdujące się na terenie gminy, zostały zmuszone do podpisywania indywidualnych umów na wywóz odpadów z firmami prywatnymi, a tym

Energia elektryczna

Zarząd zakończył spis liczników elektrycznych oraz rozliczył działki podłączone do ogólno-ogrodowej sieci energetycznej. Prosimy o ustalenie w Zarządzie ROD należności za zużytą energię elektryczną w okresie od 30 IX 2019 do 4 X 2020 rok. Informacji udzielają Panie z Zarządu tel. 505 155 266 oraz 570 244 143