KONTAKT

OD 2 KWIETNIA DO 29 PAŹDZIERNIKA

1. Bramy w powyższym okresie w celu dowozu do działki nawozów, materiałów budowlanych itp. przez pojazdy mechaniczne, będą otwarte w każdy wtorek oraz piątek w godzinach:
  • kwiecień – 7:00 do 19:00
  • od maja do sierpnia – 7:00 do 20:00
  • od września do listopada – 7:00 do 19:00
2. Zabrania się wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi oraz pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej przekraczającej 5 ton.
3. Zabrania się dowożenia odpadów komunalnych do pojemników KP-7 wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
4. Zabrania się parkowania na alejkach, skrzyżowaniach oraz innych miejscach na terenie ogrodu.
5. Parkowanie dozwolone jest w zatoczkach lub miejscach postojowych wykonanych na działkach.
6. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia alejek, ogrodzeń itp. naprawia działkowiec na własny koszt.