KONTAKT

OD 2 KWIETNIA DO 29 PAŹDZIERNIKA

1. Bramy w powyższym okresie w celu dowozu do działki nawozów, materiałów budowlanych itp. przez pojazdy mechaniczne, będą otwarte w każdy wtorek oraz piątek oprócz świąt przypadających w te dni w godzinach:
  • kwiecień – 7:00 do 19:00
  • maj – 7:00 do 20:00
  • od czerwca do lipca – 7:00 do 21:00
  • sierpień – 7:00 do 20:00
  • wrzesień – 7:00 do 19:00
  • październik – 7:00 do 18:00
2. Zabrania się wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi oraz pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej przekraczającej 5 ton.
3. Zabrania się dowożenia odpadów komunalnych do pojemników KP-7 wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
4. Zakaz parkowania na alejkach, skrzyżowaniach oraz w innych miejscach oprócz miejsc wyznaczonych przez Zarząd
5. Nie zastosowanie się do powyższego jest rażącym naruszeniem przepisów, co skutkuje konsekwencjami związkowymi.
6. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia alejek, ogrodzeń itp. naprawia działkowiec na własny koszt.