Próby wodne

Zarząd ROD Janiska informuje, że w godzinach wieczornych 5 kwietnia 2024 roku został poinformowany przez ROD Zjednoczenie o rozpoczęciu w dniu 6 kwietnia 2024 roku prób wodnych. Prosimy wszystkich użytkowników działek...

WODA 2024

Dostawa wody w 2024 Zarząd ROD Janiska informuje, że jak corocznie próby wodne odbędą się w kwietniu i będą przeprowadzane przez ROD Zjednoczenie. W trakcie prób mogą wystąpić awarie hydroforni...

Walne zebranie 2024

Komunikat Zarządu ROD Janiska Termin Walnego Zebrania w 2024 roku Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 11 maja 2024 r. o godz. 10:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin...

Opłaty za użytkowanie działki

KOMUNIKAT Zarząd ROD "Janiska" w Niekaninie informuje wszystkich użytkowników działek o ustawowym obowiązku terminowego uiszczania opłat za użytkowanie dzierżawionej działki, w terminach określonych ustawą, statutem, regulaminem oraz uchwałami walnego zebrania...

Ustawowe odsetki za zwłokę

ZARZĄD INFORMUJE O NALICZANIU ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁKOWCÓW Przypominamy, że obowiązkiem każdego użytkownika działki, członka PZD jest terminowe uiszczanie zobowiązań za użytkowanie działki (art. 33 ustawy, § 144 statutu, §...

Informacja o płatnościach

I N F O R M A C J A Zarząd informuje, że na ogrodzie mamy 259 użytkowników działek, którzy lekceważą zapisy ustawy o ROD, Statutu PZD, Regulaminu ROD PZD...

Zmiany w planowaniu przestrzennym

PILNE BARDZO WAŻNE !!   PILNE  BARDZO WAŻNE !! Parlament w okresie przedwyborczym zmienił ustawę o planowaniu przestrzennym, która zmienia Studium zagospodarowania przestrzennego na Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego. Zmiany wynikające z...

Rozliczenie opłat i energii

Rozliczenie zaległości w opłatach ogrodowych oraz energii za 2023 rok Informujemy, iż Zarząd dokonał rozliczenia kosztów funkcjonowania ROD, które zobowiązany jest pokryć każdy użytkownik działki w części przypadającej na jego...

Dożynki 2023

  Z A P R O S Z E N I E Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” w Niekaninie ma zaszczyt zaprosić wszystkich Działkowców wraz z rodzinami na zaplanowany w świetlicy...