Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

Komunikat Zarządu ROD Janiska Termin Walnego Zebrania w 2022 roku Termin Walnego Zebrania ustalono na dzień 14 maja 2022 r. na godz. 11:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania w tym samym dniu na godz. 12:00. Wyłożenie dokumentów nastąpi w dwóch terminach: 5 i 6 maja 2022 roku od godz. 16:00

Dowóz materiałów

Bramy wjazdowe będą otwarte od 2 kwietnia 2022 roku do 28 października 2022 roku w każdy wtorek oraz piątek oprócz świąt przypadających w te dni w godzinach od 7:00 do 19:00; 20:00; 21:00: 20:00; 19:00; 18:00. Przypominamy, że po wjechaniu pojazdem mechanicznym na teren ogrodu należy opuścić pojazdem teren ogrodu natychmiast po rozładowaniu pojazdu. Zasada

Opłaty po walnym zebraniu

INFORMACJA Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2021 roku. Składka członkowska – 6,00 zł rocznie od działki Opłata w 2021 roku: ogrodowa     – 0,7325 zł od m2 powierzchni działki Wywóz śmieci – 200 zł od działki Razem: dla członków PZD

Termin Walnego Zebrania

Komunikat Zarządu ROD Janiska Termin Walnego Zebrania w 2021 roku Termin Walnego Zebrania ustalono na dzień 28 sierpnia 2021 r. na godz. 11:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania w tym samym dniu na godz. 11:30. Miejsce  walnego zebrania – duża sala konferencyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13. Wyłożenie dokumentów

Walne zebranie

Zgodnie z Komunikatem Krajowego Zarządu PZD oraz Stanowiskiem Krajowej Rady PZD w Rodzinnych Ogrodach Działkowych mogą odbywać się walne zebrania na otwartym powietrzu, w których może uczestniczyć 150 osób nie wliczając zaszczepionych przy zachowaniu odległości 1, 5 m oraz maseczek ochronnych. Biorąc pod uwagę życie i zdrowie działkowców oraz zasady organizowania zebrań informujemy, że każdy

Opłaty w 2021 roku

Zgodnie z decyzją Krajowego Zarządu PZD w Warszawie do czasu odbycia walnych zebrań Zarządy ROD mają pobierać od działkowców zaliczki na poczet przyszłych opłat w wysokości opłaty ustalonej w 2020 roku. Informujemy, że opłata ogrodowa za 2020 rok wynosiła 293 zł od działki 400 m2, plus 35 zł inwestycje od działki, plus 120 zł wywóz odpadów od działki

WAŻNE

OPŁATY OGRODOWE W 2021 ROKU Na terenie naszego ogrodu jest grupa osób, które systematycznie swoim postępowaniem doprowadzają do znacznych podwyżek opłaty ogrodowej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za energię elektryczną. Jak Państwu wiadomo w powyższych sprawach Zarząd miał przyjemność spotykać się z przedstawicielami radia, prasy czy telewizji. Skargi, a raczej kalumnie, pomówienia, obelgi

Walne zebrania

Komunikat Zarządu ROD Janiska Opublikowano 8 czerwca 2021, autor: admin Ustalenie Terminu  Walnego Zebrania w 2021 roku Władze centralne Państwa, wprowadzają systematycznie luzowanie obostrzeń związanych z COVID-19. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Premiera o interpretację przepisów około covidowych, w celu ustalenia sposobu postępowania przez ROD-y dotyczącego odbycia walnych zebrań. Luzowanie obostrzeń nie jest jednoznaczne z

Awaria prądu i brak wody

Niekanin, dnia 2021-06-09   UWAGA!!!   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, iż jedna z faz kabla zasilającego część działek uległa uszkodzeniu. Niestety zlokalizowane i naprawione uszkodzenie okazało się być niejedynym. Kabel jest uszkodzony w innym miejscu, które w dniu dzisiejszym (09.06.2021 r.) będzie lokalizowane przez elektryka ogrodowego. W przypadku braku możliwości odszukania uszkodzenia konieczne

Otwarcie bram wjazdowych

Zgodnie z uchwałą zarządu Nr 13/2021 z dnia 30 stycznia  2021 roku w najbliższy piątek 2 kwietnia 2021 roku zostaną otwarte bramy wjazdowe na teren ogrodu od godziny 7:00 do 19:00. Zarząd przypomina, że w dniach otwarcia bram można wjeżdżać samochodami, których całkowita masa wraz z ładunkiem nie przekracza 5 ton, w pozostałych przypadkach wymagana