Kontenery

Informacja Zarządu dotycząca realizacji postanowień walnego zebrania z 2020 roku, dotycząca rozlokowania kontenerów na odpady komunalne odpady Na ostatnim walnym zebraniu szczegółowo omawiano problem zanieczyszczania ogrodu oraz podrzucania odpadów nie wytworzonych przez naszych działkowców. Przedstawiono dowody świadczące, że ludzie z zewnątrz przywożą odpady i wyrzucają wokół kontenera. Nagrania z kamer zostały dostarczone na Policję, która

ŚMIECI

Rada Gminy Kołobrzeg uchwaliła, a następnie opublikowała przepisy (uchwałę oraz regulamin) w sprawie zasad gospodarki odpadami na terenie gminy, które od 1 stycznia 2021 roku wykluczają z systemu gminnego tereny niezamieszkałe. W takim stanie rzeczy, ROD znajdujące się na terenie gminy, zostały zmuszone do podpisywania indywidualnych umów na wywóz odpadów z firmami prywatnymi, a tym

Energia elektryczna

Zarząd zakończył spis liczników elektrycznych oraz rozliczył działki podłączone do ogólno-ogrodowej sieci energetycznej. Prosimy o ustalenie w Zarządzie ROD należności za zużytą energię elektryczną w okresie od 30 IX 2019 do 4 X 2020 rok. Informacji udzielają Panie z Zarządu tel. 505 155 266 oraz 570 244 143

Odczyt liczników energii elektrycznej

W dniach 3 oraz 4 października 2020 roku Zarząd ROD “Janiska” dokonał odczytu wszystkich podliczników energii elektrycznej.  Po przygotowaniu rozliczenia zużytej energii elektrycznej, każdy użytkownik może uzyskać informację o wysokości opłaty za energię dzwoniąc pod numery telefonów członków Zarządu lub udać się do biura Zarządu i uzyskać stosowną informację. W związku z zaostrzeniem epidemiologicznym kontakt

Wysokość opłaty ogrodowej w 2020 roku

Niekanin, dnia 2020-09-25 INFORMACJA Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2020 roku. Składka członkowska      – 6,00 zł rocznie. Opłata w 2020 roku: – ogrodowa                          – 0,7325 zł od […]

Komisaryczne walne zebranie w 2020 roku

Komunikaty Zarządu ROD Janiska Opublikowano 11 sierpnia 2020,  Termin Komisarycznego Walnego Zebrania w 2020 roku Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze spowodowały niemożliwość organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Na tej podstawie OZ PZD w Koszalinie uchwałą Nr 2/XII/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku zawiesił Walne Zebranie w 2020 roku

Opłaty ogrodowe

Niekanin, dnia 2020-05-30   ZAWIADOMIENIE   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, iż w związku ze znaczącym wzrostem opłat związanych z bieżącym utrzymaniem ogrodu ustalono stawkę opłaty ogrodowej na 2020 rok, która będzie rekomendowana do zatwierdzenia na walnym zebraniu . Poniższa tabela przedstawia przewidywaną wysokość opłat dla działki o powierzchni 400 m2:   Składowa opłaty

Walne zebranie członków

ZARZĄD ROD JANISKA           Informujemy, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez Krajowy Zarząd PZD walne zebranie, które miało odbyć się 25 kwietnia 2020 roku zostało odłożone na późniejszy termin.          Obserwując aktualną sytuację w Kraju trudno powiedzieć kiedy będzie można zwołać zebranie wszystkich członków. Jednakże należy domniemywać, że

Komunikat

UWAGA!!! W obliczu ogłoszonego stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związanej z nim uchwały 44/2020 podjętej przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców dotyczącej przesunięcia terminów Walnych Zebrań, Zarząd ROD “Janiska” informuje, iż Walne Zebranie nie odbędzie się w zwyczajowym terminie kwietniowym. Zgodnie z zaleceniem z ww. uchwały data zostanie ustalona w późniejszym terminie, o czym Działkowcy

Zakaz zgromadzeń

Drodzy Działkowcy! Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożenia związanego z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2. Ze względu na średnią wieku nasza mała społeczność jest mocno narażona na chorobę spowodowaną przez wirusa. W dniu dzisiejszym (25.03.2020 r.) wchodzą kolejne obostrzenia, które w zasadzie uniemożliwiają nam odbywanie dyżurów. Dlatego podjęliśmy decyzję o zawieszeniu dyżurów do odwołania. Członkowie Zarządu