Otwarcie bram wjazdowych

Zgodnie z uchwałą zarządu Nr 13/2021 z dnia 30 stycznia  2021 roku w najbliższy piątek 2 kwietnia 2021 roku zostaną otwarte bramy wjazdowe na teren ogrodu od godziny 7:00 do 19:00. Zarząd przypomina, że w dniach otwarcia bram można wjeżdżać samochodami, których całkowita masa wraz z ładunkiem nie przekracza 5 ton, w pozostałych przypadkach wymagana

Uczynni działkowcy

Znowu ujawnił się “uczciwy i solidny działkowiec” , który pozbył się mebli podrzucając je na terenie naszego ogrodu w rejonie działki 82. Ręce opadają ale musimy znaleźć wspólnie rozwiązanie, ponieważ każdy uczciwy, solidny, postępujący zgodnie z regulaminem działkowiec nie może ponosić konsekwencji takiego zachowania. Zarząd prosi wszystkich działkowców o reakcję, zwracanie uwagi takim osobom oraz

WAŻNE

Zgodnie z restrykcjami w postaci nakazów i decyzji wydanych przez władze centralne Krajowy Zarząd PZD uchwalił uchwałę Nr 295/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania struktur PZD. Z powyższego jednoznacznie wynika że: Obsługa działkowców w sposób bezpośredni może odbywać się jedynie: po uprzednim umówieniu terminu wizyty, w wydzielonym w tym celu

Kontenery

Informacja Zarządu dotycząca realizacji postanowień walnego zebrania z 2020 roku, dotycząca rozlokowania kontenerów na odpady komunalne odpady Na ostatnim walnym zebraniu szczegółowo omawiano problem zanieczyszczania ogrodu oraz podrzucania odpadów nie wytworzonych przez naszych działkowców. Przedstawiono dowody świadczące, że ludzie z zewnątrz przywożą odpady i wyrzucają wokół kontenera. Nagrania z kamer zostały dostarczone na Policję, która

ŚMIECI

Rada Gminy Kołobrzeg uchwaliła, a następnie opublikowała przepisy (uchwałę oraz regulamin) w sprawie zasad gospodarki odpadami na terenie gminy, które od 1 stycznia 2021 roku wykluczają z systemu gminnego tereny niezamieszkałe. W takim stanie rzeczy, ROD znajdujące się na terenie gminy, zostały zmuszone do podpisywania indywidualnych umów na wywóz odpadów z firmami prywatnymi, a tym

Energia elektryczna

Zarząd zakończył spis liczników elektrycznych oraz rozliczył działki podłączone do ogólno-ogrodowej sieci energetycznej. Prosimy o ustalenie w Zarządzie ROD należności za zużytą energię elektryczną w okresie od 30 IX 2019 do 4 X 2020 rok. Informacji udzielają Panie z Zarządu tel. 505 155 266 oraz 570 244 143

Odczyt liczników energii elektrycznej

W dniach 3 oraz 4 października 2020 roku Zarząd ROD “Janiska” dokonał odczytu wszystkich podliczników energii elektrycznej.  Po przygotowaniu rozliczenia zużytej energii elektrycznej, każdy użytkownik może uzyskać informację o wysokości opłaty za energię dzwoniąc pod numery telefonów członków Zarządu lub udać się do biura Zarządu i uzyskać stosowną informację. W związku z zaostrzeniem epidemiologicznym kontakt

Wysokość opłaty ogrodowej w 2020 roku

Niekanin, dnia 2020-09-25 INFORMACJA Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2020 roku. Składka członkowska      – 6,00 zł rocznie. Opłata w 2020 roku: – ogrodowa                          – 0,7325 zł od […]

Komisaryczne walne zebranie w 2020 roku

Komunikaty Zarządu ROD Janiska Opublikowano 11 sierpnia 2020,  Termin Komisarycznego Walnego Zebrania w 2020 roku Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze spowodowały niemożliwość organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Na tej podstawie OZ PZD w Koszalinie uchwałą Nr 2/XII/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku zawiesił Walne Zebranie w 2020 roku

Opłaty ogrodowe

Niekanin, dnia 2020-05-30   ZAWIADOMIENIE   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, iż w związku ze znaczącym wzrostem opłat związanych z bieżącym utrzymaniem ogrodu ustalono stawkę opłaty ogrodowej na 2020 rok, która będzie rekomendowana do zatwierdzenia na walnym zebraniu . Poniższa tabela przedstawia przewidywaną wysokość opłat dla działki o powierzchni 400 m2:   Składowa opłaty