Rozliczenie opłat i energii

Rozliczenie zaległości w opłatach ogrodowych oraz energii za 2023 rok

Informujemy, iż Zarząd dokonał rozliczenia kosztów funkcjonowania ROD, które zobowiązany jest pokryć każdy użytkownik działki w części przypadającej na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych oraz innych opłat wynikających z ustawy o ROD i regulaminu ROD PZD.

Użytkownicy, którzy w danych osobowych podali swój numer telefonu, otrzymali smsa o wysokości wszystkich opłat, które zgodnie z regulaminem ROD należy wpłacić na konto bankowe ogrodu 60 1600 1462 1892 9462 7000 0001 podając w tytule: nazwę ogrodu (ROD Janiska), numer działki, imię i nazwisko oraz za co jest opłata (opłata ogrodowa, energia, zaległość, wezwanie do zapłaty i inne).

Użytkownicy, którzy nie posiadają konta bankowego mogą dokonać płatności w kasie ogrodu w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 12:00.  

PRZYPOMINAMY

W 2023 roku obowiązują inne zasady rozliczenia energii elektrycznej dla użytkowników, którzy korzystają z energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą  z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz uchwałą 56/2023 Krajowego Zarządu PZD z 4 kwietnia 2023 r. wprowadzającą wytyczne w zakresie rozliczania w 2023 roku kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD, rozliczając zużycie energii elektrycznej mają zastosowanie dwie stawki za zużycie 1 kWh.
Pierwsza stawka – zużycie do 250 kWh objęta ochroną ustalana jest na dotychczasowych zasadach, mianowicie koszt wszystkich faktur w okresie rozliczeniowym podzielony przez całkowite zużycie energii elektrycznej wykazane w fakturach w okresie rozliczeniowym daje stawkę za 1 kWh w 2023 roku – 0,8498956 zł/kWh.
Druga stawka – zużycie powyżej 250 kWh według ceny aktualnej plus koszty dystrybucji – 0,8585 + 0,3196 = 1,178 zł/kWh.
Do powyższych stawek należy doliczyć opłatę energetyczną ustaloną przez walne zebranie w wysokości – 30 zł od działki przyłączonej do ogólnoogrodowej sieci energetycznej.

Informacji o opłatach udziela Sekretarz Zarządu  lub Skarbnik Zarządu w każdą sobotę (oprócz świąt i zdarzeń losowych) w godzinach od 10:00 do 12:00.

Prosimy o kulturę i poszanowanie osób udzielających informacji.

Dziękujemy

Zarząd ROD Janiska