BIURO ZARZĄDU


Godziny otwarcia biura:

  • w każdą sobotę (oprócz świąt)                                – 10:00 do 12:00
  • we wtorki (od 5 maja do 27 października)            – 16:00 do 17:30

Dyżury w biurze pełnią członkowie Zarządu ROD, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prezes Zarządu (lub zastępujący go I Wiceprezes) urzęduje w każdą sobotę .

UWAGA !!!

ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane chorobą COVID-19, dyżury wtorkowe są odwołane. W pomieszczeniach siedziby Zarządu ROD Janiska obowiązują przepisy dotyczące postępowania w trakcie epidemii. Wszystkie osoby przebywające w siedzibie zobowiązane są do zachowanie reżimu sanitarnego polegającego na zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu 1,5 m od siebie oraz zobowiązane są dezynfekować ręce przed podejściem do okienka kasy czy wejściem do pomieszczenia Zarządu.

Kasa Zarządu czynna jest w każdą sobotę od godziny 10:00 do godziny 12:00