numer rachunku bankowegoROD "Janiska"

60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

na przelewach numer rachunku piszemy ciągiem bez spacji.

 

 

 

Prosimy w tytule PRZELEWU wpisać :

– ROD Janiska, nr działki, imię i nazwisko użytkownika działki,

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. 2024),

– w przypadku zaległości, ustalić w zarządzie wysokość odsetek.

BIURO ZARZĄDU


Godziny otwarcia biura:

  • w każdą sobotę (oprócz świąt i zdarzeń losowych)   – 10:00 do 12:00

Dyżury członków zarządu:

  • w każdą sobotę (oprócz świąt i zdarzeń losowych)   – 10:00 do 12:00
  • w każdy wtorek od 7 maja do 29 października, (oprócz świąt i zdarzeń losowych)   – 16:00 do 17:30

Dyżur pełnią członkowie Zarządu ROD, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prezes Zarządu (lub zastępujący go Pierwszy Wiceprezes) urzęduje w soboty oprócz świąt i zdarzeń losowych.

UWAGA !!!

W pomieszczeniach siedziby Zarządu ROD Janiska prosimy zachować szczególną ostrożność, postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dbać o własne zdrowie oraz wszystkich przebywających w budynku. 

Kasa Zarządu czynna jest w każdą sobotę od godziny 10:00 do godziny 12:00  (oprócz świąt i zdarzeń losowych)