U W A G A  !!!!!!!

ROD "Janiska"Zmiana numeru rachunku

60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

na przelewach numer rachunku piszemy ciągiem bez spacji.

 

 

 

Prosimy w tytule PRZELEWU wpisać :

– Rod Janiska, nr działki, imię i nazwisko użytkownika działki,

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2019),

– zaznaczyć odsetki , jeżeli opłata zostanie wnoszona po terminie.

BIURO ZARZĄDU


Godziny otwarcia biura:

  • w każdą sobotę (oprócz świąt i zdarzeń losowych)   – 10:00 do 12:00
  • we wtorki (nieczynne do odwołania)                           16:00 do 17:30

Dyżury w biurze pełnią członkowie Zarządu ROD, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prezes Zarządu (lub zastępujący go Pierwszy Wiceprezes), Wiceprezes urzęduje w soboty oprócz świąt i zdarzeń losowych.

UWAGA !!!

ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane chorobą COVID-19, dyżury wtorkowe są odwołane. W pomieszczeniach siedziby Zarządu ROD Janiska obowiązują przepisy dotyczące postępowania w trakcie epidemii. Wszystkie osoby przebywające w siedzibie zobowiązane są do zachowanie reżimu sanitarnego polegającego na zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu 1,5 m od siebie oraz zobowiązane są dezynfekować ręce przed podejściem do okienka kasy czy wejściem do pomieszczenia Zarządu.

Kasa Zarządu czynna jest w każdą sobotę od godziny 10:00 do godziny 12:00  (oprócz świąt i zdarzeń losowych)