U W A G A  !!!!!!!

ROD "Janiska"Zmiana numeru rachunku

60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

na przelewach numer rachunku piszemy ciągiem bez spacji.

 

 

 

Prosimy w tytule PRZELEWU wpisać :

– Rod Janiska, nr działki, imię i nazwisko użytkownika działki,

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2019),

– zaznaczyć odsetki , jeżeli opłata zostanie wnoszona po terminie.

BIURO ZARZĄDU


Godziny otwarcia biura:

  • w każdą sobotę (oprócz świąt i zdarzeń losowych)   – 10:00 do 12:00

Dyżury w biurze pełnią członkowie Zarządu ROD, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prezes Zarządu (lub zastępujący go Pierwszy Wiceprezes), Wiceprezes urzęduje w soboty oprócz świąt i zdarzeń losowych.

UWAGA !!!

ze względu na możliwość realnego wystąpienia zagrożenia epidemią, dyżury decyzją Zarządu mogą być odwołane. W pomieszczeniach siedziby Zarządu ROD Janiska prosimy zachować szczególną ostrożność, postępować ostrożnie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dbać o własne zdrowie oraz wszystkich przebywających w budynku. 

Kasa Zarządu czynna jest w każdą sobotę od godziny 10:00 do godziny 12:00  (oprócz świąt i zdarzeń losowych)