ZARZĄD

ROD ”Janiska” w Niekaninie

78 – 100 Niekanin, ul. Działkowa 4

Informujemy, że opłaty ogrodowe za użytkowanie działki należy dokonywać, przelewem na rachunek bankowy ROD “Janiska” (Zmiana numeru konta) oraz w wyjątkowych sytuacjach uiścić w kasie ROD, znajdującej się w budynku siedziby zarządu ogrodu.

Walne zebranie ustaliło opłaty za użytkowanie działki w 2022 roku:

  • składka członkowska – 6 zł (małżonkowie płacą 2 x 3 zł)
  • opłata ogrodowa – 0,8575 zł za m2 powierzchni działki (według planu zagospodarowania),
  • wywóz odpadów komunalnych – 200 zł od działki,
  • opłata energetyczna – 10 zł (dotyczy działek na których jest energia elektryczna),
  • stawka 1 kWh – 0,80 zł

Opłatę ogrodową, wywóz odpadów oraz składkę członkowską należy wpłacić do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast opłatę za pobraną energię elektryczną do końca listopada 2022 roku.

Wysokość opłaty za energię elektryczną należy ustalić pod numerem 505 155 266

 

TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁEK ROD JANISKA (BRAMA 1, 2, 3)

 

U W A G A  !!!!!!

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

 

TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁEK ROD JANISKA (BRAMA 1, 2, 3)

 

Prosimy w tytule PRZELEWU wpisać :

– Rod Janiska, nr działki, imię i nazwisko użytkownika działki,

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2020),

– zaznaczyć odsetki , jeżeli opłata zostanie wnoszona po terminie.