ZARZĄD

RODZINNYCH OGRODOW

 DZIAŁKOWYCH

im.” Janiska” Niekanin ul. Działkowa 4, 78 – 100 Kołobrzeg

Informujemy że opłaty za działkę można dokonywać przelewem na rachunek ROD Janiska. Termin opłat  upływa każdego 30 czerwca danego roku. Opłata za energie elektryczną należy uiścić do końca października danego roku.

NUMER KONTA BANKOWEGO

22-1020-2821-0000-1602-0034-6403

 UWAGA !

Nr rachunku dotyczy ogrodu Janiska od bramy 1 do 3 ! Nie dotyczą Ogrodu Zjednoczenie i Kolejarz  

Prosimy w tytule PRZELEWU wpisać :

– nr działki,

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2019),

– zaznaczyć odsetki , jeżeli opłata zostanie wnoszona po terminie.