wydarzenia

7. wniosek o wpisanie na listę oczekujących

Wniosek pobiera się automatycznie. Sprawdź lewy dolny róg ekranu- tam widać pobrany plik. Otwórz w programie Word lub innym edytorze, wprowadź wszystkie dane. Pamiętaj wniosek ma być podpisany własnoręcznie. Zeskanuj wniosek w taki sposób jak sporządzono wniosek czyli w pionie, a nie w poziomie i wyślij skan na kontakt@rod.janiska.pl 

Możesz wydrukować pusty wniosek wypełnić go własnoręcznie (literami drukowanymi) podpisać i dostarczyć osobiście do biura lub zeskanować i przesłać na pocztę kontakt@rod.janiska.pl