ZARZĄD ROD JANISKA

Ważne informacje

informacje dla kupujących działkę w ROD Janiska

ZANIM ZAPŁACISZ UWAŻAJ !!!!

Kupując działkę, płacisz tylko i wyłącznie za nasadzenia, urządzenia i obiekty.

Pamiętaj, że nie kupujesz ziemi, cała powierzchnia działki 400 m2 (standardowa) jest własnością Polskiego Związku Działkowców.

Po zakupie działki nie masz żadnych praw do ziemi, jesteś tylko i wyłącznie dzierżawcą, więc pamiętaj o tym. 

Informacje

W ROD PZD obowiązują przepisy wewnętrzne (związkowe) oraz ustawa o ROD z 2013 roku. 

Jednym z najważniejszych dokumentów jest Regulamin ROD (2018 – publik), to on decyduje, co można, a co nie można zrobić na działce. Zgodnie z regulaminem nadzór nad regulaminowym zagospodarowaniem działki sprawuje Zarząd ROD,  którego o wszystkim, co chcesz zrobić na działce masz obowiązek poinformować, nadto są sprawy na, które musisz uzyskać zgodę Zarządu.

Wszelkiego rodzaju nasadzenia, urządzenia i obiekty, które znajdują się na działce, a nie są zgodne z regulaminem nie mają żadnej wartości, czyli nowy działkowiec jak zapłaci poprzednikowi, to będzie musiał usunąć niezgodności w celu przywrócenia działki do stanu regulaminowego.

Spotyka się ogłoszenia “kupię działkę zaniedbaną, opuszczoną” – w takiej sytuacji zapłacisz za coś, co nie ma żadnej wartości i nie masz gwarancji, że Zarząd zatwierdzi wniosek o przeniesienie praw do działki.

Jeżeli chcesz kupić działkę opuszczoną lub zaniedbaną, pytaj w zarządzie, czy takowe działki są w dyspozycji Zarządu, a w sytuacji chwilowego braku, zapisz się na listę oczekujących wniosek o wpisanie na listę oczekujących na podpisanie umowy dzierżawy z Zarządem.

Co nagle to po diable, Nie kupuj kota w worku  !!!!!!

Przed kupnem, zanim zapłacisz, czy podpiszesz umowę o przeniesienie praw do działki, udaj się wraz ze zbywcą do Zarządu i sprawdź, czy działka nie jest zadłużona, czy poprzednik ma ustanowione prawa do działki oraz zadawaj pytania, im więcej ich zadasz, tym bardziej będziesz zabezpieczony przed stratami finansowymi.

UWAŻAJ  UWAŻAJ w końcu to Twoje pieniądze