Zmiany w planowaniu przestrzennym

PILNE BARDZO WAŻNE !!   PILNE  BARDZO WAŻNE !!

Parlament w okresie przedwyborczym zmienił ustawę o planowaniu przestrzennym, która zmienia Studium zagospodarowania przestrzennego na Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego. Zmiany wynikające z ustawy powodują, że ogrody działkowe będą mogły być uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tylko w dwóch z pośród trzynastu stref planistycznych, co oznacza obligatoryjne likwidowanie ogrodów działkowych, które znajdą się w jedenastu strefach planistycznych.

Dla ogrodów działkowych przewidziano tylko strefę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i strefę zieleni i rekreacji.

Strefy: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, komunikacyjna, zabudowy zagrodowej, usługowa, handlu wielkopowierzchniowego, gospodarcza, produkcji rolniczej, infrastrukturalna, cmentarzy, górnictwa i otwarta – wyklucza z mocy ustawy tworzenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych, co spowoduje przymusową ich likwidację.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań w obronie rodzinnych ogrodów działkowych poprzez czynny udział wszystkich działkowców polegający na informowaniu o zagrożeniu na stronach internetowych, w mediach społecznościowych (Facebook, inne), zainteresowaniu tematem mediów lokalnych, podjęciu pilnych kontaktów z posłami, senatorami, nowowybranymi parlamentarzystami w celu podjęcia przez nich działań w obronie ROD, docieraniu do radnych, lokalnych władz oraz śledzenie prac urzędników samorządowych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Współpraca z zarządami ROD, Okręgowymi Zarządami PZD oraz Jednostką Krajową.

Weźmy sprawy w swoje ręce i dbajmy o naszą własność, którą gromadziliśmy na działkach przez lata ciężkiej i mozolnej pracy, nie dajmy sobie odebrać co nasze.

Zarząd ROD Janiska