Informacja o płatnościach

I N F O R M A C J A

Zarząd informuje, że na ogrodzie mamy 259 użytkowników działek, którzy lekceważą zapisy ustawy o ROD, Statutu PZD, Regulaminu ROD PZD oraz przepisy związkowe wydawane przez Okręgowe Zarządy PZD, Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD, jak również walne zebranie ROD Janiska i Zarząd ROD Janiska.

Przypominamy, że zgodnie z § 150 statutu oraz § 19 regulaminu w związku z art. 33 ust. 1 ustawy o ROD, w stosunku do każdego kto zalega z opłatami za użytkowanie działki Zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe zgodnie z przepisami.

W sytuacji celowego i świadomego działania w stosunku do wymaganych należności obowiązani jesteśmy do wypowiadania umowy dzierżawy działkowej, co czynimy. Działania takich użytkowników działek narażają uczciwych i sumiennych działkowców na ponoszenie zbędnych kosztów.

Karygodną sprawą są groźby karalne w stosunku do członków Zarządu oraz działkowców zwracających uwagę na nieregulaminowe postępowanie na terenie działki oraz terenie ogólnym ogrodu. W tej sprawie podejmujemy kroki prawne i powiadamiamy organa przeznaczone do pilnowania porządku.

Zarząd ROD Janiska