Ustawowe odsetki za zwłokę

ZARZĄD INFORMUJE O NALICZANIU ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁKOWCÓW

Przypominamy, że obowiązkiem każdego użytkownika działki, członka PZD jest terminowe uiszczanie zobowiązań za użytkowanie działki (art. 33 ustawy, § 144 statutu, § 19 regulaminu) w skład, których wchodzą:

  • opłata ogrodowa,
  • składka członkowska,
  • opłata za wywóz odpadów,
  • wpłata na inwestycje i remonty zgodnie z uchwałami walnego zebrania,
  • opłata energetyczna,
  • opłata za pobraną energię za 1 kWh (dotyczy działek podłączonych do ogólnoogrodowej sieci energetycznej).

W przypadku nieterminowego opłacania powyższych należności, zarząd obowiązany jest do naliczania  ustawowych odsetek. W stosunku do uporczywego i celowego zalegania w opłatach, zarząd działając zgodnie z ustawą o ROD, wypowiada umowę dzierżawy działkowej. 

Od 2 stycznia 2024 roku oprocentowanie zadłużenia wynosi 11,25% w skali roku.

Poniżej przedstawiamy wysokość odsetek, za zwłokę w opłacie 769 zł za użytkowanie działki w 2023 roku.

01.07.2023 – 06.09.2023 68 12,25% 17,55
07.09.2023 – 04.10.2023 28 11,50% 6,78
05.10.2023 – 02.01.2024 90 11,25% 21,33

Razem odsetek do zapłaty: 45,66

Działkowcy, którzy wpłacają zaległości na konto bankowe powinni samodzielnie naliczać odsetki kierując się poniższą zasadą:

12,25% – współczynnik dzienny 0,0335616% za każdy dzień zwłoki aż do momentu wpływu środków na rachunek bankowy ogrodu, a nie wpłaty we własnym banku – obowiązywał od 08.09.2022 do 06.09.2023.

11,50% współczynnik dzienny 0,0315068% za każdy dzień zwłoki aż do momentu wpływu środków na rachunek bankowy ogrodu, a nie wpłaty we własnym banku  – obowiązywał od 07.09.2023 do 04.10.2023.

11,25% współczynnik dzienny 0,0308219% za każdy dzień zwłoki aż do momentu wpływu środków na rachunek bankowy ogrodu, a nie wpłaty we własnym banku – obowiązuje od 05.10.2023 do następnej zmiany.

Przykład: zaległość za energię elektryczną – 487 zł – od 1 grudnia do 2 stycznia wypada 33 dni razy dzienny współczynnik 0,0308219% równa się współczynnik za 33 dni w wysokości 1,0171227%  razy zaległa kwota 487 zł, co  daje  4,953 zł ~ 5,00 zł ustawowych odsetek.

Skarbnik Zarządu ROD Janiska w Niekaninie.