Opłaty za użytkowanie działki

KOMUNIKAT

Zarząd ROD “Janiska” w Niekaninie informuje wszystkich użytkowników działek o ustawowym obowiązku terminowego uiszczania opłat za użytkowanie dzierżawionej działki, w terminach określonych ustawą, statutem, regulaminem oraz uchwałami walnego zebrania i zarządu.

Dzierżawców, którzy do dnia dzisiejszego zapomnieli o obowiązku uiszczenia opłat, informujemy, że niesie to za sobą konsekwencje przewidziane w wyżej wskazanych przepisach.

 

Użytkowników działek obowiązanych do zapłacenia za zużytą energię elektryczną wzywamy do zapłaty należności w terminie nieprzekraczającym 29 lutego 2024 roku. Nieuregulowanie należności w terminie, spowoduje odcięcie energii elektrycznej od działki. Informujemy, że ponowne podłączenie energii elektrycznej do działki, wiąże się z dodatkową opłatą określoną w uchwale. 

 

Użytkowników działek obowiązanych do zapłacenia opłaty ogrodowej wzywamy do dokonania opłaty w terminie nieprzekraczającym 31 marca 2024 roku. Po tym terminie zostaną wszczęte procedury pozbawiające członkostwa w PZD oraz wypowiadające umowę dzierżawy działkowej.

 

Informacji o opłatach działkowych udziela sekretarz zarządu tel. 505 155 266 lub biuro zarządu w każdą sobotę w godzinach 10:00 do 12:00.

Prezes Zarządu
Sylwester Kaczorowski