Walne zebranie 2024

Komunikat Zarządu ROD Janiska

Termin Walnego Zebrania w 2024 roku

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 11 maja 2024 r. o godz. 10:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego na godzinę 10:30.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dwóch terminach: pierwszy termin 26 kwietnia 2024 roku od godz. 16:00 do godziny 18:00, drugi termin 27 kwietnia 2024 roku od godz. 10:00 do godziny 12:00 w świetlicy ROD „Janiska”.
W trakcie zebrania wszystkie głosowania będą odbywały się przy pomocy legitymacji członkowskich, dlatego każdy członek obligowany jest do posiadania przy sobie legitymacji członkowskiej. Członkowie nieposiadający przy sobie legitymacji członkowskiej muszą uzyskać zaświadczenie w zarządzie ROD, które umożliwi udział w głosowaniach.