Woda

KOMUNIKAT

W dniu 12 czerwca 2023 roku specjalna grupa powołana z inicjatywy Zarządu oraz zbulwersowanych użytkowników działek, udała się na kontrolę Hydroforni obsługiwanej przez Zarząd ROD Zjednoczenie.

W trakcie kontroli stwierdzono katastrofalny stan urządzeń, które dostarczają wodę na potrzeby naszego ogród oraz ogrodu ROD Zjednoczenie. Osoby z Zarządu ROD Zjednoczenie odpowiedzialne za taki stan rzeczy nie poczuwają się do winy i twierdzą, że należy wymienić uszkodzone pompy wody, silniki elektryczne napędzające pompy wody, zbiorniki hydroforowe oraz pozostałe elementy niezbędne do prawidłowej pracy Hydroforni.

Zarząd ROD Janiska, od 2021 roku sprzeciwiał się na takie zarządzanie Hydrofornią. Podkreślić należy, że jako odbiorcy wody nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje w Hydroforni, ponieważ właścicielem jest ROD Zjednoczenie i to on podejmuje działania, a nas obciąża połową kosztów napraw w hydroforni, pensją osoby obsługującej i nadzorującej pracę Hydroforni oraz innymi kosztami.

W trakcie kontroli dowiedzieliśmy się, że na dzień dzisiejszy należy ponieść ogromne koszty żeby doprowadzić Hydrofornię oraz dwie pompy głębinowe do poprawnego funkcjonowania. 

Aktualnie ROD Zjednoczenie prowadzi prace naprawcze, które umożliwią dostarczenie wody do naszego ogrodu. W celu szybkiego zakończenia prac naprawczych zaoferowaliśmy pomoc naszego ogrodu oraz zażądaliśmy, aby prace zakończyły się jak najszybciej.

Zarząd ROD Janiska