Walne zebranie w 2023

Komunikat Zarządu ROD Janiska

Termin Walnego Zebrania w 2023 roku

Termin Walnego Zebrania ustalono na dzień 22 kwietnia 2023 r. na godz. 10:30. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania w tym samym dniu na godz. 11:00.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dwóch terminach: 13 i 14 kwietnia 2023 roku od godz. 16:00 do godziny 18:00 w świetlicy ROD „Janiska”. Na zebranie należy wziąć ze sobą wydane legitymacje członkowskie, które posłużą członkom PZD do głosowania. Członkowie nieposiadający legitymacji nie będą brani pod uwagę w trakcie głosowań.