WAŻNE

OPŁATY OGRODOWE W 2021 ROKU

Na terenie naszego ogrodu jest grupa osób, które systematycznie swoim postępowaniem doprowadzają do znacznych podwyżek opłaty ogrodowej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty za energię elektryczną.

Jak Państwu wiadomo w powyższych sprawach Zarząd miał przyjemność spotykać się z przedstawicielami radia, prasy czy telewizji. Skargi, a raczej kalumnie, pomówienia, obelgi nie mają pokrycia w rzeczywistości są wyssane z palca. Mamy do czynienia z osobami, które mają problem z przestrzeganiem przepisów związkowych, a swoim postępowaniem chcą wprowadzać swoje niczym nie uzasadnione rozwiązania wbrew przepisom ustawy, regulaminu i innych przepisów związkowych.

Skargi oprócz radia, prasy i telewizji płyną również do władz okręgowych, krajowych, do władz samorządowych, z posiadanych informacji wiemy, że będą nawet do Prezydenta RP, oczywiście pozostaje jeszcze Policja, Prokuratura oraz Sąd ale tu już mogą być poważne konsekwencje dlatego zainteresowane osoby za bardzo się nie kwapią, wolą obciążać wysokimi karami wszystkich działkowców w celu osiągnięcia własnych korzyści (oportunizm). 

Poniżej jeden z donosów:

M.  ********* – Gmina Kołobrzeg m.*********@gmina.kolobrzeg.pl

wt., 8 cze, 10:37 (1 dzień temu)    
do kontakt

Dzień dobry,

Jeden z działkowców Rod „Janiska” zgłaszał już kilkukrotnie do Gminy problem z gromadzonymi na terenie ROD odpadami. Chodzi konkretnie o lokalizację pojemnika na odpady obok działki nr 188 (wjazd bramą nr 2)  i tego co wokół pojemnika się dzieje – w załączeniu otrzymane ostatnio zdjęcie. Ze zdjęcia wynika jednoznacznie, że ilość, wielkość i częstotliwość odbierania odpadów nie są dostosowane do ilości powstających odpadów.

Przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami par.11 ust.5  Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Kołobrzeg :

„5. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, w szczególności poprzez:

1) ustawienie pojemników w sposób uporządkowany, zapewniający swobodny do nich dostęp,

2) umieszczanie odpadów wyłącznie w pojemnikach i niedopuszczanie do wysypywania się odpadów z pojemników,

……

4) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów.”

 

Obowiązek utrzymania miejsc gromadzenia odpadów odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym jest określony także w przepisach art.5 ust.1 pkt.1 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o podjęcie działań zmierzających do realizowania przez ROD „Janiska” w/w obowiązków.

Taka postawa niektórych działkowców, skłania Zarząd do podjęcia decyzji w sprawie codziennego wywożenia  kontenerów na śmieci, co w konsekwencji doprowadzi do podwyżki tej opłaty ze 120 zł za działkę o powierzchni 400 m2 do 500 zł za działkę. 

Rozliczenie:

wywóz jednego kontenera – 830 zł,

wywóz 30 kontenerów w miesiącu – 24.900 zł/ miesiąc x 2 kontenery 49.800 miesięcznie,

w poszczególnych miesiącach jest inna częstotliwość wywozu (oprócz KP-7 brama nr 2 – on po wywiezieniu za dwie godziny jest pełny i pełno śmieci wokoło) – więc średnia na miesiąc, zakładamy 20 wywozów, co daje 20 x 830 = 16.600 x 12 = 199.200 zł

doliczamy pozostałe odpady (szkło, plastik, papier) – około 70.000 zł

RAZEM:

269.800 zł /542 działki = 498 zł ~ 500zł

Oby tak dalej to na pewno zrobimy oświetlenie, monitoring, własne źródło wody i alejki ogrodowe.