Walne zebrania

Komunikat Zarządu ROD Janiska

Opublikowano 8 czerwca 2021, autor: admin

Ustalenie Terminu  Walnego Zebrania w 2021 roku
Władze centralne Państwa, wprowadzają systematycznie luzowanie obostrzeń związanych z COVID-19. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do Premiera o interpretację przepisów około covidowych, w celu ustalenia sposobu postępowania przez ROD-y dotyczącego odbycia walnych zebrań. Luzowanie obostrzeń nie jest jednoznaczne z odbywaniem walnych zebrań, ponieważ w przepisach nie określono, do jakiej kategorii spotkań, walne zebrania można zaliczyć. 

http://pzd.pl/artykuly/25373/188/W-sprawie-walnych-zebran-Wystapienie-Krajowego-Zarzadu-do-Kancelarii-Prezesa-Rady-Ministrow.html

Zarząd informuje, że Działkowcy mogą odpowiednio wcześniej przygotować własne wnioski i złożyć je w trakcie zebrania na ręce członków zarządu lub w zarządzie przed walnym zebraniem. Przygotowane wnioski muszą być odpowiednio zredagowane i podpisane przez wnioskodawcę/ców, żeby mogły być rozpatrzone na walnym zebraniu. Wnioskodawca/y muszą być obecni na walnym zebraniu, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.