Walne zebranie członków

ZARZĄD ROD JANISKA

          Informujemy, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez Krajowy Zarząd PZD walne zebranie, które miało odbyć się 25 kwietnia 2020 roku zostało odłożone na późniejszy termin.

         Obserwując aktualną sytuację w Kraju trudno powiedzieć kiedy będzie można zwołać zebranie wszystkich członków. Jednakże należy domniemywać, że podana data w komunikacie i uchwale KZ PZD jest ostateczną, więc termin czerwcowy należy brać pod uwagę.

         Poniżej przedstawiamy dokumenty na podstawie, których walne zebranie zostało odłożone w czasie.

1. Komunikat KZ PZD
2. Uchwała KZ PZD

       

Zarząd ROD Janiska
78-100 Niekanin
ul. Działkowa 4