Stramniczka niszczy działki

Brak zimy, częste opady atmosferyczne oraz wiatr od strony morza (tzw. cofka) to są jedne ze skutków zalania Naszych działek. Na stronach społecznościowych i portalach internetowych ukazują się różnego rodzaju wpisy niezadowolonych działkowców jak również przypadkowych osób. Jeden z działkowców napisał, że z naturą nie da się wygrać. Jest to trafne spostrzeżenie, ale My działkowcy możemy w niewielkim stopniu poskromić zjawiska naturalne. Ważnym elementem jest zadbanie o rzeczkę we własnym zakresie, nie czekając na służby odpowiedzialne za dany obiekt, odcinek itp.  Każdy z nas może wyciągnąć konar, liście i inne rzeczy znajdujące się w korycie rzeki.  Takie działania zmniejszyłyby skutki zalania. 

Konary, gałęzie, liście i śmieci pochodzą z naszych działek, więc musimy oczyszczać koryto rzeczki każdy przy swojej działce dla własnego dobra.

Zarząd ROD Janiska ze swojej strony przygotował pismo do Wód Polskich w sprawie konserwacji koryta rzeczki Stramniczka. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie pod pismem podpisów w biurze zarządu w sobotę w godzinach 10:00 do 12:00.