PILNE

Zarząd ROD Janiska wzywa działkowców, których działki zostały zalane przez rzekę Stramniczka o pilne przybycie do biura w sobotę od 10:00 do 12:00 w celu złożenia podpisu pod pismem do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.