Godziny pracy Biura ROD

Biuro Zarządu ROD “Janiska”

Godziny urzędowania biura:

  • w każdą sobotę (oprócz świąt oraz innych zdarzeń losowych)       – od 10:00 do 12:00
  • we wtorki (od 5 maja do 27 października, oprócz świąt)                 – od 16:00 do 17:30

W soboty na dyżurze obecny jest Prezes oraz inni członkowie zarządu, więc można załatwić wszystkie sprawy dotyczące ogrodu. Natomiast dyżury wtorkowe pełnią członkowie zgodnie z harmonogramem, dlatego mając na uwadze ochronę danych osobowych i fakt, że nie wszyscy członkowie zarządu mają pełny dostęp do dokumentacji ogrodu, informacje mogą być ograniczone.

Kasa ogrodu:

  • w każdą sobotę (oprócz świąt oraz innych zdarzeń losowych)       – od 10:00 do 12:00

Sprawy finansowe (opłaty za ogród, zadłużenia, opłata za energię i inne finansowe) proszę uzgadniać telefonicznie z Księgową ROD tel. 603 198 392 (najlepiej wieczorem).