Komunikat dotyczący zalań przez rzekę Stramniczka

KOMUNIKAT

 

W związku z powtarzającymi się zalaniami działek, Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych “Janiska” wystosowuje pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jest podmiotem odpowiedzialnym za stan koryta rzeki Stramniczki i jest zobowiązany do jego konserwacji. Wysłanie pisma zaplanowane jest na poniedziałek 10.02.2020r. Do tego czasu Zarząd zachęca poszkodowanych Działkowców do podpisania się na liście będącej załącznikiem do pisma. Lista będzie dostępna w świetlicy w czasie dyżuru w dniu 08.02.2020r.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD “Janiska”