Komisaryczne walne zebranie w 2020 roku

Komunikaty Zarządu ROD Janiska

Termin Komisarycznego Walnego Zebrania w 2020 roku
Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze spowodowały niemożliwość organizacji Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Na tej podstawie OZ PZD w Koszalinie uchwałą Nr 2/XII/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku zawiesił Walne Zebranie w 2020 roku i w jego miejsce powołał Komisaryczne Walne Zebranie ROD „Janiska”. W związku z powyższym Zarząd ROD „Janiska” na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2020 roku podjął uchwałę Nr 85/2020 w sprawie zasad odbycia Komisarycznego Walnego Zebrania w 2020 roku.
Termin Komisarycznego Walnego Zebrania ustalono na dzień 19 września 2020 r. na godz. 11:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Komisarycznego Walnego Zebrania w tym samym dniu na godz. 11:30.
W skład Komisarycznego Walnego Zebrania Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie powołał:
członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, aktywnych działkowców udzielających się w powoływanych przez zarząd komisjach i laureatów konkursów ogrodowych ROD „Janiska”- razem od 12 do 15 osób.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dwóch terminach: 5 i 12 września br. w godz. 10:00-13:00 w świetlicy ROD „Janiska”. W dniach wyłożenia dokumentów działkowcy mogą, na ręce osoby pełniącej dyżur przy dokumentach, składać odpowiednio zredagowane i podpisane wnioski , które będą rozpatrywane przez komisaryczne walne zebranie. 

Zmiana członków zarządu ROD i stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków zarządu
Zarząd ROD „Janiska” działając na podstawie § 42 ust. 2 w związku z § 42 ust. 1 oraz § 35 ust. 1 i 2 Statutu PZD na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2020 roku podjął uchwały Nr 86/2020 i 88/2020 w sprawie odwołania członków zarządu ROD „Janiska” Andrzeja Gapińskiego i Romana Bendyka oraz uchwały Nr 87/2020 i 89/2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków zarządu ROD „Janiska” Andrzeja Gapińskiego i Romana Bendyka