Wysokość opłaty ogrodowej w 2020 roku

Niekanin, dnia 2020-09-25

INFORMACJA

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2020 roku.

 1. Składka członkowska      6,00 zł rocznie.
 2. Opłata w 2020 roku:
  – ogrodowa                          0,7325 zł od m2 powierzchni działki
  za wywóz śmieci               0,30 zł od m2 powierzchni działki
  inwestycyjna                      35,00 zł od działki
  • Razem:

          – dla członków PZD            454,00 zł od działki o powierzchni 400 m2
          –
dla pozostałych                – 448,00 zł od działki o powierzchni 400 m2

Użytkownicy działek o innej powierzchni, płacą opłatę proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.


3. Należność za energię elektryczną, opłata:

           – za 1 kWh                            0,66 zł
           – energetyczna                   – 25,00 zł

Płatność za energię elektryczną ustalić w Zarządzie ROD “Janiska”.


Wpłaty dokonywać: 

 • w Kasie ogrodu ul. Działkowa 4 (brama nr 2) w soboty od 10:00 do 12:00
 • na rachunek BNP Paribas  60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

w tytule przelewu należy podać:

 • nazwę ogrodu (ROD “Janiska”),
 • numer działki,
 • imię i nazwisko użytkownika działki,
 • za co jest opłata (rok, prąd, opłata ogrodowa i inne),
 • odsetki za nieterminową wpłatę.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD Janiska