Opłaty za użytkowanie działki

KOMUNIKAT Zarząd ROD “Janiska” w Niekaninie informuje wszystkich użytkowników działek o ustawowym obowiązku terminowego uiszczania opłat za użytkowanie dzierżawionej działki, w terminach określonych ustawą, statutem, regulaminem oraz uchwałami walnego zebrania i zarządu. Dzierżawców, którzy do dnia dzisiejszego zapomnieli o obowiązku uiszczenia opłat, informujemy, że niesie to za sobą konsekwencje przewidziane w wyżej wskazanych przepisach.