Ustawowe odsetki za zwłokę

ZARZĄD INFORMUJE O NALICZANIU ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁKOWCÓW Przypominamy, że obowiązkiem każdego użytkownika działki, członka PZD jest terminowe uiszczanie zobowiązań za użytkowanie działki (art. 33 ustawy, § 144 statutu, § 19 regulaminu) w skład, których wchodzą: opłata ogrodowa, składka członkowska, opłata za wywóz odpadów, wpłata na inwestycje i remonty zgodnie z uchwałami walnego zebrania, opłata