Opłaty ogrodowe

Niekanin, dnia 2020-05-30   ZAWIADOMIENIE   Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, iż w związku ze znaczącym wzrostem opłat związanych z bieżącym utrzymaniem ogrodu ustalono w drodze uchwały nową stawkę opłat za rok 2020. Poniższa tabela przedstawia wysokość opłat dla działki o powierzchni 400 m2:   Składowa opłaty Stawka za m2 Kwota opłaty Składka członkowska

Walne zebranie członków

ZARZĄD ROD JANISKA           Informujemy, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez Krajowy Zarząd PZD walne zebranie, które miało odbyć się 25 kwietnia 2020 roku zostało odłożone na późniejszy termin.          Obserwując aktualną sytuację w Kraju trudno powiedzieć kiedy będzie można zwołać zebranie wszystkich członków. Jednakże należy domniemywać, że