Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

Komunikat Zarządu ROD Janiska

Termin Walnego Zebrania w 2022 roku

Termin Walnego Zebrania ustalono na dzień 14 maja 2022 r. na godz. 11:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania w tym samym dniu na godz. 12:00.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dwóch terminach: 5 i 6 maja 2022 roku od godz. 16:00 do godziny 18:00 w pomieszczeniu księgowej ROD „Janiska”. W dniach wyłożenia dokumentów, na ręce osób pełniących dyżur, członkowie PZD mogą składać wnioski leżące w kompetencji walnego zebrania, które będą rozpatrywane na zebraniu.