Opłata za użytkowanie działki w 2022 roku

INFORMACJA

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2022 roku.

1. Składka członkowska         – 6,00 rocznie od działki
2. Opłata w 2022 roku:
    – ogrodowa                       – 343,00 zł (0,8575 x 400 m2 powierzchni działki)
3. Wywóz śmieci                   – 200,00 zł od działki
Razem:                             549,00 od działki 400 m2

Użytkownicy działek, którzy nie są członkami PZD nie płacą składki członkowskiej.
Działki o powierzchni innej aniżeli 400 m2 opłatę ogrodową płacą w wysokości proporcjonalnej przy zastosowaniu wskaźnika 0.8575 od m2.

POZOSTAŁE OPŁATY

Należność za energię elektryczną pobraną w okresie 2021 do 2022 roku, opłata:
     – za 1 kWh – 0,80 zł
     – energetyczna – 10,00 zł
Płatność za energię elektryczną należy ustalić w Zarządzie ROD “Janiska”.

Terminy płatności:
– opłata ogrodowa i za śmieci do 30 czerwca 2022 roku
– energia elektryczna do 30 listopada 2022 roku

za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe

Wpłaty dokonywać:

– na rachunek BNP Paribas 60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

w tytule przelewu należy podać:
nazwę ogrodu (ROD Janiska),
numer działki (Nr 234),
imię i nazwisko użytkownika działki (Jan Kowalski),
za co jest opłata (rok, prąd, opłata ogrodowa i inne),
odsetki za nieterminową wpłatę

RACHUNEK W PKO BP JEST NIEAKTYWNY – wpłaty nie będą księgowane

– w Kasie ogrodu ul. Działkowa 4 (brama nr 2) w soboty od 10:00 do 12:00