Termin Walnego Zebrania

Komunikat Zarządu ROD Janiska

Termin Walnego Zebrania w 2021 roku

Termin Walnego Zebrania ustalono na dzień 28 sierpnia 2021 r. na godz. 11:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania w tym samym dniu na godz. 11:30. Miejsce  walnego zebrania – duża sala konferencyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dwóch terminach: 14 i 21 sierpnia 2021 roku od godz. 10:00 do godziny 13:00 w pomieszczeniu księgowej ROD „Janiska” w siedzibie Zarządu ROD Janiska w Niekaninie ul. Działkowa 4 (brama nr 2). W dniach wyłożenia dokumentów działkowcy mogą, na ręce osoby pełniącej dyżur przy dokumentach, składać odpowiednio zredagowane i podpisane wnioski , które będą rozpatrywane przez walne zebranie.

 

Prezes

Sylwester Kaczorowski