Opłaty po walnym zebraniu

INFORMACJA

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2021 roku.

 • Składka członkowska 6,00 zł rocznie od działki
 • Opłata w 2021 roku:
  • ogrodowa     0,7325 zł od m2 powierzchni działki
 • Wywóz śmieci – 200 zł od działki

Razem:

 • dla członków PZD 499,00 zł od działki o powierzchni 400 m2

Użytkownicy działek o innej powierzchni, płacą opłatę proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

 • Opłata inwestycyjna (studnie) 150 zł od działki
  • termin płatności do 31.01.2022 r.
 • Należność za energię elektryczną, opłata:
  • za 1 kWh 0,66 zł
  • energetyczna 35,00 zł

Płatność za energię elektryczną ustalić w Zarządzie ROD “Janiska”.

Terminy płatności:

 • opłata ogrodowa do 31 października 2021 roku
 • energia elektryczna do 30 listopada 2021 roku

Wpłaty dokonywać: 

 • w Kasie ogrodu ul. Działkowa 4 (brama nr 2) w soboty od 10:00 do 12:00
 • na rachunek BNP Paribas  60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

w tytule przelewu należy podać:

 • nazwę ogrodu (ROD “Janiska”),
 • numer działki,
 • imię i nazwisko użytkownika działki,
 • za co jest opłata (rok, prąd, opłata ogrodowa i inne),
 • odsetki za nieterminową wpłatę.

 

Z poważaniem

Zarząd ROD Janiska