koronawirus

Szanowni Państwo,

czasowo ograniczamy godziny otwarcia biura ogrodu ROD Janiska. Chcemy zapewnić wszystkim  bezpieczeństwo, a jednocześnie zadbać o nasze kontakty z Państwem. Prosimy o wyrozumiałość. Dla nas wszystkich to szczególnie trudny okres.

Zarząd musi wykonywać  swoje statutowe zadania, dlatego członkowie zarządu będą wykonywali je w ramach dyżurów sobotnich.

Natłok prac w związku z nadchodzącym walnym zebraniem ogrodu, realizacja planowych oraz pozaplanowych zadań, uniemożliwiła nam pełnienie dyżurów dla potrzeb działkowców.

Zarząd postanowił, że w sytuacji krytycznej, bądź niecierpiącej zwłoki należy telefonicznie prowadzić ustalenia, a w sytuacji potrzeby załatwienia sprawy bezpośrednio w biurze, będziemy uzgadniali z działkowcami miejsce, termin i godzinę spotkania.

Nadmieniamy, że powyższe sprawy będą realizowane w soboty zgodnie z godzinami urzędowania biura lecz biuro będzie dostępne tylko dla działkowiczów umówionych na spotkanie. 

Dziękujemy, że ze zrozumieniem przyjmą Państwo zmienione zasady obsługi w biurze. Ich celem jest minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem. 

Jednocześnie prosimy wszystkich działkowców o regulowanie zaległych należności za prąd oraz opłaty ogrodowe na konto bankowe podane w zakładce “Opłaty”. Nadmieniamy, że zgodnie z uchwałą 44/2020 KZ PZD z 11 marca 2020 roku, opłaty ogrodowe mają być pobierane w formie zaliczki w wysokości obowiązującej w ubiegłym roku. Wszelkiego rodzaju niedopłaty będą pobierane po odbyciu walnego zebrania, które zostało przesunięte z miesiąca kwiecień 2020 roku.

Zapraszamy także na naszą stronę internetową – www.rod.janiska.pl , na facebooka ROD Janiska – tam można uzgadniać i poruszać wszystkie sprawy. Na stronie internetowej, w zakładce “Dokumenty”, znajduje się aktualny wzór umowy, wniosek wraz z pouczeniem “umowa o przeniesienie praw do działki”, dla wszystkich zainteresowanych nabyciem działki w naszym ogrodzie.

zarząd ROD Janiska

w Niekaninie