Zadłużenia w opłatach ogrodowych

Zarząd informuje, że na 2 stycznia 2023 roku działkowcy zalegają w opłatach ogrodowych, a kwota ich zadłużenia wynosi około  94.000,00 złotych

Zarząd ROD Janiska informuje działkowców, że  podejmuje działania dyscyplinujące w celu zapobieżenia dalszego łamania ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jednocześnie przypominamy, że zaleganie w opłatach ogrodowych jest rażącym naruszeniem przepisów związkowych i zgodnie z art. 36 ust.3 pkt 2 ustawy o ROD, Zarząd ma obowiązek wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej  jeżeli  zaleganie z opłatami, pomimo pisemnego upomnienia trwa powyżej sześciu miesięcy.

Takie podejście nieuczciwych działkowców uniemożliwia jakiekolwiek inwestycje na terenie ogrodu, co daję innym możliwość zniesławiania członków Zarządu na Walnych Zebraniach.

Poniżej przedstawiamy zadłużenia w opłatach w podziale na sektory i działki przypisane do sektora.

Sektory z podziałem działek na alejach ogrodowychInneEnergia 2021Energia 2022Opłata 2021Opłata 2022ZadłużenieOdsetkiRazem
I Sektor; 1-13, 47-62, 135-150, 164-167 0,000,002008,00645,001251,253904,25111,294015,54
II Sektor; 14-46, 63-81250,74244,162445,601343,884541,008825,38380,269205,64
III Sektor; 82-121, 182-1940,00173,605859,74863,002600,009496,34257,479753,81
IV Sektor; 122-134, 151-163, 169-181, 529-535, 536 A i B, 538-537877,10167,042592,002468,004389,8610494,00629,3211123,32
V Sektor; 225-274, 228A2228,27235,503256,404457,815989,0016166,981052,6017219,58
VI Sektor; 276-3370,0038,961451,60892,243537,005919,80261,686181,48
VII Sektor; 196-210, 365-386, 384A0,00318,382373,301131,602577,406400,68269,346670,02
VIII Sektor; 338-364, 387-4121039,58936,004474,601933,004345,3012728,48694,6713423,15
IX Sektor; 413-453131,64375,361584,00945,001347,004383,00230,394613,39
X Sektor; 454-480, 211-224, 537, 540-542100,000,001976,801263,093344,006683,89352,687036,57
XI Sektor; 481-528480,4541,60445,201519,002586,005072,25306,065378,31
SPRAWDZENIE5107,782530,6028467,2417461,6236507,8190075,054545,7694620,81