WAŻNE

Zgodnie z restrykcjami w postaci nakazów i decyzji wydanych przez władze centralne Krajowy Zarząd PZD uchwalił uchwałę Nr 295/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania struktur PZD.

Z powyższego jednoznacznie wynika że:

 • Obsługa działkowców w sposób bezpośredni może odbywać się jedynie:
  1. po uprzednim umówieniu terminu wizyty,
  2. w wydzielonym w tym celu pomieszczeniu,
  3. przy zachowaniu minimalnego odstępu 1,5 m pomiędzy obsługującym a interesantem,
  4. po użyciu środków ochrony indywidualnej (maseczki, płyn do dezynfekcji lub rękawiczki),
  5. w systemie rotacyjnym, w pomieszczeniu może przebywać tylko jeden interesant.
 • Na czas trwania epidemii odwołano wszystkie szkolenia, narady i inne o podobnym charakterze spotkania.
 • Wobec obowiązujących ograniczeń zarządy na czas trwania epidemii mogą wprowadzić ograniczenia w dostępie do terenów ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin.