ŚMIECI

Rada Gminy Kołobrzeg uchwaliła, a następnie opublikowała przepisy (uchwałę oraz regulamin) w sprawie zasad gospodarki odpadami na terenie gminy, które od 1 stycznia 2021 roku wykluczają z systemu gminnego tereny niezamieszkałe.
W takim stanie rzeczy, ROD znajdujące się na terenie gminy, zostały zmuszone do podpisywania indywidualnych umów na wywóz odpadów z firmami prywatnymi, a tym samym wzrostu kosztów wywozu.
Dla przykładu:

  • wywóz kontenera KP7 przez gminę od 1 stycznia 2021 – koszt  ok. 7×58  -406 zł (gmina nie może wziąć więcej zabrania ustawa),
  • wywóz kontenera KP7 przez firmę prywatną od 1 stycznia 2021 – koszt ok. 840  -1500 zł (zgodnie z ustawą).

Oprócz odpadów komunalnych uchwała gminy i regulamin narzuca wywóz frakcji oraz ilość odpadów danej frakcji na każdą działkę (szkło, papier i plastik).
Reasumując, to na zarządy ogrodów działkowych spadła odpowiedzialność, za wywóz odpadów oraz za podpisanie umów na wywóz odpadów z firmami prywatnymi, które bez skrupułów narzucają swoje ceny zgodnie z prawem.

Dodatkowo borykamy się z problemami wewnętrznymi związanymi z odpadami, a mianowicie:

  • podrzucanie śmieci przez osoby nie będące działkowcami,
  • podrzucanie mebli, lodówek, telewizorów oraz innego sprzętu przez nieznane osoby,
  • wyrzucanie trawy, gałęzi, upraw itp.,
  • robienie z terenu ogrodu wysypiska na śmieci,
  • inne wszystkim znane.

Takie zachowania prowadzą do podwyżki opłaty za wywóz odpadów, co nie jest zależne od Zarządu ani znacznej części działkowców. Jest grupa osób zaśmiecająca nasz ogród ale ze względu na ludzką solidarność, działkowcy nabrali wody w usta, dlatego musimy ponosić wszyscy koszty takiego zachowania.
Aktualnie trwają prace Polskiego Rządu nad nową ustawą śmieciową, która przewiduje zapłatę za kontener KP7 – 217×7=1519 zł.

Obecnie:
Każda działka ponosi roczny koszt wywozu odpadów w wysokości 120 zł w zależności od m2 działki.  Wskazana kwota pozwala wywieźć ok. 70 kontenerów KP7 rocznie, czyli trzy razy kontener przy zbiorniku retencyjnym i trzy razy kontener przy mostku betonowym – miesięcznie. W 2020 roku kontener wywoziliśmy co drugi, trzeci dzień.

Więcej informacji można uzyskać w biurze zarządu, w każdą sobotę, w godzinach od 10:00 do 12:00.