Otwarcie bram wjazdowych

Zgodnie z uchwałą zarządu Nr 13/2021 z dnia 30 stycznia  2021 roku w najbliższy piątek 2 kwietnia 2021 roku zostaną otwarte bramy wjazdowe na teren ogrodu od godziny 7:00 do 19:00.

Zarząd przypomina, że w dniach otwarcia bram można wjeżdżać samochodami, których całkowita masa wraz z ładunkiem nie przekracza 5 ton, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda zarządu, a wjazd odbywa się pod nadzorem gospodarza ogrodu. Za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia powstałe na części ogólnej ogrodu lub na działkach indywidualnych użytkowników odpowiada dzierżawca działki, który usuwa je na własny koszt.

W dniach opadów atmosferycznych albo wynikających z obostrzeń wydanych przez władze centralne państwa bramy będą zamknięte.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższej uchwale zarządu

uchwala 13 2021